Công bằng

Diane đã hỏi mẹ ít nhất 2 lần là tại sao khi mẹ make mistake khi không ai mắng mẹ cả mà khi chúng con mắc lỗi ví dụ như làm vỡ bát đổ sữa thì bị người lớn mắng mỏ thậm tệ. Quả thật đúng vậy tôi cũng làm vỡ bát, tôi cũng làm lênh láng sữa, có ai dám nói tôi đâu vậy mà nếu bọn trẻ có làm sai thì rõ là phải bị hăm dọa, bị trừng phạt cho nhớ. Con ơi, mẹ cũng bị mắng đấy chứ, mẹ cũng bị bố mắng, mẹ cũng bị thủ trưởng của mẹ mắng, mẹ cũng bị đồng nghiệp gây hấn đấy chứ. Mẹ biết rồi, trên đời này, kẻ mạnh hoặc kể thích làm kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, con thì rõ là hiện giờ bé hơn mẹ rồi. Mẹ có thể lạm dụng con, mẹ có thể bắt nạt con, điều khiển con theo ý mẹ, dù luật pháp có cấm đoán, ai biết, ai làm gì được mẹ, là thói đời, là truyền thống rồi con ạ. Thật may, mẹ nghĩ, các con quên rất nhanh và tha thứ cho mẹ, chắc vị con yêu mẹ đấy.

Cảm ơn Diane đã đặt câu hỏi rất hay này, mẹ sai rõ rồi, mẹ là người lớn, mẹ phải biết nhật thức, gianh giới giữa giáo dục hướng dẫn và lạm dụng, phải biết học và sửa chữa chứ, nếu mẹ chưa làm được thì mẹ chưa phải là người văn minh.

Advertisements
Previous Post
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: